BIMMEN via Docstream

Steeds meer partijen raken overtuigd van de noodzaak van een sterk Document Management Systeem achter BIM. Om alle informatie/data uit het BIM model te distribueren en zodoende nevenpartijen te kunnen informeren, is het noodzakelijk dat de informatie op een laagdrempelige wijze kan worden gedeeld. Welke eisen worden door de markt gesteld:

– projectmatig toegang kunnen verschaffen (autorisatieniveau op zowel map als document);
– versiebeheer;
– procedures / workflows;
– controle functionaliteiten middels annotatiemogelijkheden op 2D-documenten;
– mail functionaliteit. Grote bestanden kunnen delen middels hyperlink;

Op dit moment wordt Docstream door vele partijen als een ideaal medium ervaren om naast de 2D documenten ook hun Revit- en/of IFC modellen te delen. Pro4all is momenteel met verschillende partners (architecten, projectontwikkelaars en aannemers) in gesprek om deze werking nog verder te optimaliseren. Doelstelling is nog dit jaar de bouwsector de tools te geven die het begrip faalkosten doen vergeten.