Daar is-ie dan: de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Snagstream is er klaar voor.

Dinsdag 14 mei kan in de toekomst gezien worden als een historische dag voor de bouw. Omdat er vanaf nu drones over de bouw vliegen die op commando al het werk voor je doen? Helaas niet. Wat dan wel? De wet Kwaliteitsborging is eindelijk aangenomen.

Even terug: wat is de wet Kwaliteitsborging ook alweer?

In het kort houdt deze wet in dat huizenkopers in de toekomst makkelijker bouwers aansprakelijk kunnen stellen als er na oplevering toch nog gebreken blijken te zijn. Zo komen kopers er bijvoorbeeld wel eens achter dat muren net wat scheef staan, waardoor het heel lastig is om bijvoorbeeld een badkamer of een kast in te bouwen. De wet gaat in 2021 gelden voor simpelere bouwwerken zoals woningen en in de jaren daarna ook voor de rest van de bouw. Met de wet verbetert niet alleen de positie van bijvoorbeeld kopers van nieuwbouwhuizen aanzienlijk, ook verandert de manier van bouwtoezicht volledig.

Klinkt als een goeie wet voor de bouw. Hoe ging dat dan eerst?

Je zou kunnen zeggen dat de situatie tot nu toe best gek was. Vergelijk het bijvoorbeeld met het kopen van een nieuwe fiets. Na aankoop blijkt de ketting er om de haverklap af te vliegen, waardoor je steeds moet afstappen. Logischerwijs ga je dan langs bij de winkel, waar het probleem voor je wordt opgelost. Bij een huis was dat dus nog niet zo.

Waarom deed de Eerste Kamer er dan zo lang over?

En die wet kwam er niet zonder slag of stoot. Anderhalf jaar geleden dreigde de Eerste Kamer zelfs tegen te stemmen. Voor de aanname van de wet waren de gemeenten namelijk verantwoordelijk voor het bouwtoezicht, en straks ligt die verantwoordelijkheid dus bij de bouwer. Die huurt op zijn beurt particuliere kwaliteitsbewakers in en moet maar hopen dat zij het goed doen. En dat vond de Kamer best spannend. Nu is er toch voor gestemd.

Hoe gaan particuliere kwaliteitsbewakers dan het overzicht bewaren?

Bouwers werken keihard. En de druk is hoog. Logisch dat sommigen het best spannend vinden dat er nu zo’n grote verantwoordelijkheid bij komt. Het is dus heel belangrijk dat alles makkelijker wordt. En wel nu. Gelukkig is Snagstream er klaar voor. Snagstream is namelijk het digitale gereedschap waarmee je overzichtelijk de kwaliteitsborging in kaart brengt. Letterlijk de kwaliteit in kaart brengt. Je kunt bijvoorbeeld zien of alle onderaannemers hun controles netjes doen en ook worden alle gebreken overzichtelijk en gestructureerd vastgelegd. Niet alleen kun je op die manier mensen verantwoordelijk maken voor het oplossen van die gebreken, ook kun je door middel van foto’s controleren of dat daadwerkelijk gebeurt. Een koper verdient een gebouw zonder gebreken, van kelder tot dak. En een bouwer verdient een makkelijke manier om dat te realiseren.

We willen het bouwen dus makkelijker maken voor jou. En het liefst meteen. Bel of mail ons en dan hebben we het over hoe de wet Kwaliteitsborging geen probleem is, maar een winst voor iedereen.

BimstreamDocstreamLeanstreamSnagstream