Docstream voorgeschreven in Bestek

Docstream wordt momenteel door verschillende projectontwikkelaars, architecten en bouwmanagement bureaus voorgeschreven in het Bestek. De reden hiervoor is het succes en de meerwaarde van het werken via Docstream. Middels het voorschrijven in bestek worden partijen in de uitvoeringsfase verplicht om voor het verstrekken, coördineren, controleren, goedkeuren en uitwisselen van informatie gebruik te maken van Docstream. Daarmee wordt de basis gelegd voor een zo efficiënt mogelijk informatieproces in de uitvoeringsfase.

Voor meer informatie en/of voorbeeldteksten kunt u contact opnemen met een van onze consultants.