Friso Bouwgroep live met snagstream op de bouw

Stapsgewijs de mogelijkheden van snagstream, gebruikt door Friso Bouwgroep

  • Bouw plattegronden/verdiepingsvloeren/tekeningen worden ingevoerd:
  • Constateringen goed/fout worden op de tekeningen in locatie gebracht:
  • Urgentie wordt in kleurcodes (kan een stoplichtmodel worden) aangegeven.
  • De opmerking kan met een foto vastgelegd worden.
  • De opmerking kan met een kleur in een fractie van een seconde omcirkeld/ingekaderd worden.
  • De foto wordt op de tekening/plattegrond geplaatst.
  • Opmerkingen en advies worden tekstueel ingevoerd.

Na de rondgang kan alles ge-upload worden en is het mogelijk de opmerkingen en advies met de betrokkenen te bespreken.
De uitvoerder kan delen uit het rapport selecteren en naar de betrokken partijen opsturen.