Hoe zorg ik dat mijn organisatie klaar is voor de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging?

Met niet één, maar twee nieuwe wetten op komst, staat het bij elke organisatie, gemeente en bouwer hoog op de agenda: digitaal kwaliteit borgen en toezicht houden. En dat is niet voor niks. Want wie zich niet goed voorbereidt, mist halverwege 2022 de boot. Dan gaat de eerste fase van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging in.

Voor veel organisaties betekent dat aanpoten. Proefperiodes draaien, data analyseren en vooral verder digitaliseren. Want door digitaal data vast te leggen, zijn organisaties in staat om te zien waar bepaalde zaken misgaan en waar ze moeten verbeteren om aan de wetten te voldoen. Om je een handje te helpen, hebben wij 5 tips uiteengezet 

1. Draai je proefprojecten digitaal

“Kwaliteitsborging is belangrijk voor het hele bouwproces,” vertelt kwaliteitsborger Martijn Broeze van PlanGarant. “Wij zijn kwaliteitsborgers zoals de Wet Kwaliteitsborging dat bedoeld heeft. Op basis van de wet – die nu formeel nog niet van kracht is – draaien wij proefprojecten. Dat doen we volledig digitaal. Wij werken niet op papier, analoog kennen wij niet. Onze toezichthouders en toetsers zijn alleen maar uitgerust met een iPad en een laptop. Op basis daarvan doen ze eigenlijk alles.”

2. Kies je gereedschap zorgvuldig, ook op je scherm

“Daarom hebben wij een samenwerking met Pro4all,” zegt Broeze. “Zij leveren ons Docstream en Snagstream. Onze documenten beheren we in Docstream en daar vindt ook ons versiebeheer plaats. Een project begint namelijk met een versie van een document, maar eindigt vaak met een heel ander document. Het is dan fijn wanneer je zeker weet dat je met de juiste versie werkt. Het is daarnaast één op één geschakeld met Snagstream, waarin we alle punten die we tijdens een toetsing zien vastleggen. Je hebt op die manier alle risico’s overzichtelijk op beeld en dat geeft voldoende handvatten voor toezichthouder en bouwer.”

 

Snagstream voor digitale kwaliteitsborging
Digitaal data vastleggen is onmisbaar om te kunnen voldoen aan de Wet kwaliteitsborging.

 

3. Laat de apps voor jou werken

Ook Danique Lagerwaard vindt dat het digitaal vastleggen van gegevens een belangrijk onderdeel is als het gaat om het leveren en toetsen van kwaliteit. Ze is bouwplaats coördinator bij Rollecate, een toonaangevend bedrijf als het gaat om gevelbouw. “We denken serieus na over het vraagstuk digitaliseren. Op het moment dat je gaat bijhouden wat je doet, kun je de structurele lijn binnen het proces gaan zien. Dan zie je waar het misgaat. En als je weet waar het misgaat, kun je jezelf ook gaan verbeteren. Daarom past Snagstream zo goed bij ons: omdat we het vrij in kunnen richten. Dat houdt in dat als wij een bepaalde checklist willen maken, dat we zelf kunnen bepalen welke vragen we daarin zetten. Dat is ook belangrijk voor de actiepunten die daarop volgen. Als we bijvoorbeeld een ruit willen bestellen, willen we dat doen aan de hand van een aantal waarden. Doordat we de vragen in zo’n ‘Snag’ zelf in kunnen vullen, verloopt het proces daarna veel soepeler.”

Daarom past Snagstream zo goed bij ons: omdat we het vrij in kunnen richten

Projectmanager Guus de Goede van Gemeente Zoetermeer zegt daarover: “Het is inderdaad de kunst om er dan voor te zorgen dat er een bepaalde standaard wordt ingevoerd, maar dat de omgeving wel Zoetermeer-eigen blijft.” Tijdens zo’n implementatie traject is het dan ook heel belangrijk dat er een partij met expertise op dat vlak met je meekijkt. Lees hier meer over het hoe Gemeente Zoetermeer dat voor elkaar heeft gekregen. 

4. Één app voor alle processen

Dat kwaliteit niet alleen van belang op is op de bouwplaats, weet Lagerwaards collega Eline Roo. Ook zij werkt bij Rollecate als procesmanager. “Ik ben vooral bezig met het verbeteren en innoveren van processen. We hebben Snagstream eerst geïmplementeerd in het montageproces, als communicatiemiddel tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, maar we zijn erachter gekomen dat je er zó veel meer mee kunt. We gebruiken Snagstream nu bijvoorbeeld ook voor werkplekinspecties. Een willekeurige medewerker krijgt dan de opdracht om te kijken of een werkplek voldoet aan de eisen die we stellen. Daarvoor hebben we verschillende vragen in een formulier opgesteld en de medewerker hoeft die vervolgens alleen maar na te lopen. Datzelfde doen we eigenlijk ook met onze producten. Die worden getest tijdens het productie- en montagetraject. Zou houden we de kwaliteit hoog.”

5. Een goede voorbereiding is het halve werk

“We snappen ook: onbekend maakt onbemind,” aldus Broeze van PlanGarant. “Maar alleen door praktijkervaring op te doen, kun je ervaren wat kwaliteitsborging voor je als organisatie betekent. Dat is niet alleen belangrijk voor bouwers, maar ook voor ons. Nog niet alles is uitgekristalliseerd en dat maakt het belangrijk voor ons als kwaliteitsborger én bouwer om deze zoektocht tot een goed einde te brengen.”

Alleen door praktijkervaring op te doen, kun je ervaren wat kwaliteitsborging voor je als organisatie betekent.

Elk project en de daarbij horende processen zijn anders, maar ze hebben één ding gemeen: ze moeten in 2022 voldoen aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. Waar veel vormen van digitalisatie eerst vooral erg handig waren, worden ze straks haast onmisbaar. Want wie vastlegt wat-ie doet, weet waar er ruimte is voor verbetering. En wie zich uiteindelijk alsmaar weet te verbeteren, is er altijd zeker van dat de kwaliteit geborgd is.

DocstreamSnagstream