In het nieuws: ‘Bouw is miljarden euro’s kwijt door fouten’

Stan Marks
Content Creator

De nieuwssites stonden er afgelopen weekend vol mee: economen van ABN AMRO schreven in een rapport dat de bouw bakken met geld misloopt door het herstellen van fouten. Hoewel er erg veel werk is in de sector, blijven de winstmarges door de hoge faalkosten laag. Planningen die uitlopen, onenigheid over toleranties en verkeerd geplaatste kozijnen; dit kost de bouw zo’n 5 miljard euro.

De bouw staat onder druk

Volgens de economen zouden tijdsdruk en slechte communicatie op de bouwplaats daarin een grote rol spelen. De vraag is groot en veel bouwbedrijven kampen met een tekort aan krachten. Logisch gevolg is dat de krachten die er zijn door de hoge werkdruk sneller fouten maken dan in andere sectoren.

Faalkosten zijn van alle tijden

Toch stelt ABN AMRO dat faalkosten zeker niet nieuw zijn. Zo stelt het onderzoek dat er in economisch mindere tijden meer fouten gemaakt worden doordat bedrijven proberen te besparen en zijn er in goede tijden juist veel faalkosten door de hoge vraag en daarmee gepaarde druk. Het probleem is dus hardnekkig, vandaar dat de economen aan de hand van een enquête hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn om faalkosten te reduceren.

Digitale informatie-uitwisseling

Meer dan een derde van de ondervraagden gaf aan dat innovatieve oplossingen een grote rol spelen in het verminderen van de peperdure faalkosten. Oplossingen zoals Docstream, Snagstream en Leanstream. Het in kaart brengen van problemen, de communicatie op de bouwplaats en het maken van een strakke planning zijn volgens hoofdaannemers, onderaannemers en installateurs onmisbaar. En daar sluiten wij ons helemaal bij aan.

Wij willen het bouwen makkelijker maken. En dat lukt vooral als de faalkosten laag blijven en de samenwerking soepel verloopt. Ben je benieuwd hoe we dat doen? Bel ons of mail ons en we gaan samen die faalkosten aanpakken.

BimstreamDocstreamLeanstreamSnagstream