Waarom de huidige krimp in de bouw positieve effecten met zich meebrengt

Stan Marks
Content Manager

De kreten over krimp vliegen ons om de oren. “Afgelopen jaar grootste krimp sinds WOII,” aldus de NOS. Of wat te denken van “OV-bedrijven: scenario van 40 procent krimp van vervoersaanbod dreigt,” dat werd gekopt door de NRC. De realiteit waarin we leven lijkt soms te worden getekend door negativiteit, terwijl er voor sommige branches ook hele positieve geluiden te melden zijn. Zo ook voor de bouw.

De economen van ABN AMRO zijn optimistisch

De economen van ABN AMRO doen regelmatig marktonderzoek, waarin de bouw meer dan eens aan bod komt. In hun meest recente sectorprognoses stellen ze dat “de schreeuwende krantenkoppen over het tekort aan bouwpersoneel, sterk stijgende materiaalkosten en vertragingen bij de oplevering van nieuwbouwprojecten doordat nutsbedrijven achterlopen bij de aanleg van water- en stroomvoorzieningen” wel eens verleden tijd kunnen zijn. Dat zit ‘m volgens sectoreconoom en schrijver van het stuk Madeline Buijs juist in die verwachte krimp waar we het eerder over hadden. Ondanks dat de bouw flink heeft kunnen doorwerken tijdens de coronacrisis, blijkt uit het aantal afgegeven vergunningen dat er de komende tijd minder nieuwe bouwprojecten worden gestart. Daardoor zal de bouw het na jaren van hoogconjunctuur een stuk rustiger gaan krijgen dan voorheen. En dat gaat z’n positieve weerslag hebben, zo denken de sectoreconomen van de bank.

Het coronavirus versus de stikstofproblematiek

Volgens ABN AMRO heeft de bouw een stuk minder last van het coronavirus dan andere branches, wat terug te zien is in het relatief lage gebruik van de steunmaatregelen. Een veel groter probleem wordt gevormd door de uitstootregels die in 2020 voor bouwers zijn gaan gelden. “Een belangrijke oorzaak voor de afgenomen vergunningen in de bouw is de stikstofproblematiek, waardoor het werk nu begint af te nemen,” zo valt te lezen in het rapport. En toch neemt dat positieve effecten met zich mee.

Waarom heeft de afname van nieuwe projecten dan positieve effecten?

Door de jaren van hoogconjunctuur stond de bouwbranche de afgelopen jaren zwaar onder druk. De problemen liepen van personeelstekort tot marges die niet te bolwerken vielen. Met andere woorden: de markt was oververhit. Aan projecten geen gebrek, maar de capaciteit van veel bouwbedrijven kon het aanbod niet bijbenen. Doordat het inhuren van ZZP-ers vaak uitkomst bood, zag die groep kans de tarieven flink omhoog te gooien en ook de kosten voor materialen schoten door het dak, met als gevolg een dalende tendens in de marges. De kans dat met minder projecten de werkzaamheden weer met eigen personeel kan worden uitgevoerd én dat de prijzen zakken door de verminderde vraag naar materialen is daardoor aanzienlijk. Als kers op de taart verwacht Buijs dat er in 2022 weer een heuse groei waar te nemen is in de bouwbranche.

BimstreamDocstreamLeanstreamSnagstream