Het gebruik van machtigingen

Docstream Support

Je kan gebruikers toegang geven tot een map door machtigingen toe te wijzen. Een machtiging geeft aan welke mappen zichtbaar zijn en op welke manier de documenten daarin kunnen worden bewerkt. De machtigingen van een gebruiker kunnen per map verschillen.

Hieronder vind je een overzicht van rechten die zijn gekoppeld aan bepaalde machtigingen. Verder vind je een gedetailleerde uitleg van de rechten en regels die van toepassing zijn bij het gebruik van rechten en machtigingen.


Overzicht van de rechten per machtiging


Uitleg van de rechten

 • Lezen en commentaar geven: je mag documenten zien en er commentaar op geven
  • Alle versies: je hebt toegang tot alle versies van een document
  • Goedgekeurde versies: je hebt toegang tot goedgekeurde versies
  • Definitieve documenten: je hebt toegang tot definitieve versies
 • Start Importeren: je mag documenten importeren
 • Goedkeuren: je mag documenten goedkeuren
 • Definitief maken: je mag een document definitief maken
 • Verwijderen: je mag documenten verwijderen
  • Eigen versies: je mag alleen eigen documenten verwijderen
  • Alle versies: je mag alle document versies verwijderen
 • Mappen maken en verwijderen: alleen in combinatie met de machtiging “Assistent” of “Intern teamlid” mag je mappen en projecten aanmaken.
 • Machtigingen wijzigen: alleen in combinatie met de machtiging “Assistent”, “Intern teamlid” en het systeemrecht Projectbeheerder mag je machtigingen wijzigen
 • Informeren: je ontvangt een notificatiemail van nieuwe documenten, nieuwe versies of commentaren wanneer je daarop bent gemachtigd

Meerdere rechten per map
Een gebruiker kan meerdere machtigingen hebben op een map. Krijgt een gebruiker meerdere machtigingen, dan geldt de optelsom van deze rechten (let op: dat de rechten elkaar niet tegenspreken).

Machtigingen overerven
Een gebruiker kan ook machtigingen overerven van een bovenliggende map. Met deze machtigingen krijgt de gebruiker niet alleen het recht op de desbetreffende map, maar ook op alle onderliggende mappen.

Doorloop machtigingen
Wanneer een gebruiker machtigingen heeft op een map, maar geen machtigingen heeft op bovenliggende mappen, dan krijgt de gebruiker doorlooprechten. Een doorlooprecht houdt in dat de gebruiker alle bovenliggende mappen ziet die naar zijn of haar map toe leidt.