Het maken van een Overzicht of Tekeningenlijst

Docstream Support

Je kan van specifieke documenten een overzicht genereren door rapportages te maken. Selecteer de criteria waaraan de documenten moeten voldoen en de eigenschappen die moeten worden getoond in het overzicht. Het is mogelijk om een Microsoft Excel of ZIP-bestand te downloaden met daarin een overzicht van alle gekozen documenten.

Het Overzicht venster openen:

  • Klik met je rechtermuisknop op een map > selecteer de optie Overzicht
    In de tabbladen geef je aan welke filters je wilt selecteren en welke document eigenschappen zichtbaar worden bij het maken van een rapportage. Met de functionaliteiten aan de rechterkant kies je de verschillende kolommen die je in de rapportage wilt zien