Het maken van een Overzicht of Tekeningenlijst

Docstream Support

Je kan van specifieke documenten een overzicht genereren door rapportages te maken. Selecteer de criteria waaraan de documenten moeten voldoen en de eigenschappen die moeten worden getoond in het overzicht. Het is mogelijk om een Microsoft Excel of ZIP-bestand te downloaden met daarin een overzicht van alle gekozen documenten.


Een Overzicht report maken

 1. Klik in de Navigatie met de rechtermuisknop op de gewenste map of submap en klik in het Actiemenu op Overzicht.

  Het Overzicht venster wordt geopend. Je hebt in dit venster vier tabbladen waar je de inhoud van het report kan selecteren.
 2. Selecteer de gebruiker door wie de bestanden zijn gepubliceerd.
 3. Vul het Type bestand in.
 4. Vul de Datum in waarbinnen de bestanden zijn gepubliceerd.
 5. Vul de Mapnaam in waarop je filteren.
 6. Selecteer uit een lijst van filters welke informatie je verder nog wil meenemen in het rapport.
 7. Klik boven in het venster op het tabblad Document eigenschap.
 8. Selecteer de gewenste informatie voor het report (dit verschilt per Docstream omgeving).
 9. Klik op het tabblad Toon criteria.
 10. Selecteer of je criteria wil tonen in het rapport.
 11. Selecteer de criteria m.b.t. mappen.
 12. Selecteer de criteria m.b.t. documenten.
 13. Selecteer de criteria m.b.t. filteren.
 14. Klik op het tabblad Verwachte documenten.
 15. Selecteer welke soort documenten je wil tonen.
 16. Klik na het selecteren van alle gewenste opties van het rapport aan de rechterkant van het venster op Maak report.

  Het report wordt in het venster getoond.
 17. Klik op Print om het report uit te printen.
 18. Klik op Exporteren naar Excel om het report als een Excel-bestand te exporteren.
 19. Klik op Exporteren naar CSV om het report als een CSV-bestand te exporteren.
 20. Klik op Exporteren als zip om het report als een ZIP-bestand te exporteren.
 21. Klik op Reset om alle velden te legen en opnieuw te beginnen met het maken van een report.