Een ronde, formulier of Snag exporteren

Snagstream Support

Alle informatie in een ronde, formulier of Snag is overzichtelijk in beeld te brengen door een rapportage uit te draaien als PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel of Media archief.

PDF en Word-rapportages worden ingericht op basis van sjablonen. Deze sjablonen kunnen specifiek voor de verschillende rapportages worden opgesteld. Wij raden aan om voor het gebruik van de juiste sjabloon de Omgevingsbeheerder te raadplegen.


Een ronde exporteren

 1. Selecteer in het overzicht de tekeningen die je wil exporteren of druk op het bovenste vakje om alle tekeningen te selecteren.
 2. Klik boven het overzicht op Exporteren.
  Er wordt een nieuw venster geopend waarin je drie opties hebt m.b.t. het exporteren.

 

Tekening exporteren als rapportage via sjabloon

 1. Klik bij de eerste keuzelijst op Rapportage via sjabloon.

 2. Selecteer bij de tweede keuzelijst Snag- Als formulier, Snagrapportage, Snagrapportage- Een grote foto per Snag of Snagrapportage zonder foto’s.
 3. Selecteer of je de rapportage als een Word of PDF-bestand wil exporteren.
 4. Klik rechtsonder in het venster op Bevestigen.
  De download van de rapportage wordt na het genereren automatisch gestart.
 5. Wordt de rapportage niet automatisch gedownload? Druk dan rechtsonder in het venster op Downloaden.

 

Tekening exporteren als Excel-bestand

 1. Klik bij de eerste keuzelijst op Excel.
 2. Klik rechtsonder in het venster op Bevestigen.
  De download van de rapportage wordt na het genereren automatisch gestart.
 3. Wordt de rapportage niet automatisch gedownload? Druk dan rechtsonder in het venster op Downloaden.

Tekening exporteren als Media archief

 1. Klik bij de eerste keuzelijst op Media archief.
 2. Klik rechtsonder in het venster op Bevestigen.
  De download van de rapportage wordt na het genereren automatisch gestart.
 3. Wordt de rapportage niet automatisch gedownload? Druk dan rechtsonder in het venster op Downloaden.

LET OP! Deze handeling kan op exact dezelfde manier in zowel het Snags als formulieren menu worden uitgevoerd.