Pincode vergeten?

Snagstream Support

Het inloggen met je gebruikersnaam en persoonlijke pincode is een beveilingsinstelling.

Wanneer je de pincode vergeten bent, kan je deze niet herstellen. Je kan je gebruiker verwijderen en opnieuw toevoegen.

 

Gebruiker verwijderen:

  1. Open de Snagstream app
  2. Tik op gebruiker(s) tonen onder de toegevoegde gebruikers

    Het menu Alle gebruikers opent waarin alle gebruikers worden weergegeven

  3. Tik op de gebruiker die je wilt verwijderen en houdt hem vast. De gebruiker wordt na bevestiging verwijderd
  4. Wanneer je drie keer een verkeerde pincode hebt gebruikt moet je deze opnieuw instellen

Klik hier om te lezen hoe je een gebruiker kan toevoegen aan de Snagstream app.