In welke gevolgklasse vallen uw projecten?

Miranda Berendsen
Marketing/Communicatie Adviseur

Gevolgklasse 1 van Wet Kwaliteitsborging uitgelegd
De Wet Kwaliteitsborging roept in de bouwwereld nog veel onduidelijkheid en ook discussie op. Communicatieadviseur Miranda Berendsen van Pro4all gaat op onderzoek uit en belicht de vragen en de kwesties die spelen.

Niet bouwen zonder stenen
Je kunt niet bouwen zonder stenen. Het klinkt als een cliché maar zo is het ook met kwaliteit. Zonder kwaliteit stort een huis binnen een jaar hoogstwaarschijnlijk in elkaar. Over de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw wordt volop geschreven. De eerste gevolgklasse wordt zover dit bekend is op 01 januari 2018 ingevoerd. Wat houdt deze gevolgklasse in en waar moet de bouw rekening mee houden? In onderstaande blog ga ik daar duidelijkheid in scheppen.

Geleidelijke invoering nieuwe wet
Zoals jullie weten is de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt dit wetsvoorstel nu bij de Eerste Kamer. Zoals het eruit ziet wordt deze wet op 01 januari 2018 geleidelijk van kracht. Om deze wet geleidelijk in te voeren zijn er drie gevolgklassen. Lees hier welke bouwprojecten onder welke gevolgklassen vallen.

Gevolgklasse 1
De bouwwerken die onder gevolgklasse 1 vallen zijn grondgebonden eengezinswoningen, bedrijfshallen (industriefunctie), inclusief een nevenfunctie- kantine, kantoor voor maximaal 100 personen, bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (denk aan windmolens, nutsbouwwerken, gsm-masten, duikers, sluisjes etc) en fiets- en voetgangersbruggen. Deze bouwwerken gelden voor bouwen en verbouwen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel. Neem bijvoorbeeld een winkelpand dat verbouwd wordt tot eengezinswoning. Het winkelpand valt niet in gevolgklasse 1, maar een eengezinswoning wel. Dit betekent dat dit bouwproject alsnog in gevolgklasse 1 valt.

Het bouwdossier
De vraag die vanuit de bouwsector vaak wordt gesteld is “waar moeten wij rekening mee houden bij de start van een project in gevolgklasse 1?” Een van de belangrijkste veranderingen is dat de gemeente geen verantwoordelijkheid meer draagt voor het meten van de kwaliteit ervan. Die berust voortaan bij een onafhankelijke kwaliteitsborger, die het betreffende project toetst aan een aantal criteria zoals die zijn vastgesteld door de toelatingsorganisatie. De toelatingsorganisatie is een zelfstandig bestuursorgaan aangesteld door de overheid. De focus van deze toelatingsorganisatie is het toelaten van instrumenten, het volgen van toegelaten instrumenten, het grijpen bij misstanden, het rapporteren, het verbeteren op basis van ervaringen en het geven van voorlichting.  De toetsing wordt vastgelegd in een bouwdossier. Dit dossier is nu niet verplicht. De kwaliteitsborger zal in de toekomst dat dossier opmaken en een overdrachtsdossier aanleveren bij de gemeente.

Start nu met waarborging van de kwaliteit
Wij kunnen stellen dat het in deze gevolgklasse over kleine bouwprojecten gaat waarbij er verschillende zaken aan bod komen als het gaat om de kwaliteit. Twee daarvan zijn de kwaliteitsborger en het bouwdossier. In mijn volgende blog gaan wij daar verder op in.

Vanuit Pro4all spelen wij in op de ontwikkelingen die gaande zijn. Wilt u nu starten met kwaliteit of bent u benieuwd naar onze producten? Klik hier voor meer informatie.

“Pro4all volgt alle ontwikkelingen die in de branche spelen op de voet, en denkt en praat er uiteraard ook graag over mee. Deze blog gaat over kwaliteitsborging. Uw reacties zijn van harte welkom, en we staan open voor discussie!”

 

Snagstream