De drie veelvoorkomende digitale knelpunten in de bouw

Nederland loopt voorop als het gaat om digitalisering in de bouw volgens een recente publicatie van ING. In vergelijking met andere Europese landen zitten Nederlandse bouwbedrijven in de top qua digitalisering. Zo geeft ruim 40% van de Nederlandse bouwbedrijven aan gebruik te maken van een ERP systeem. Dit is ruim boven het gemiddelde van de omliggende landen. Ook op het gebied van het gebruik van Clouddiensten en het zelf in dienst hebben van ICT-specialisten scoren Nederlandse bouwbedrijven relatief hoog.

Dat digitale tempo is de laatste jaren helaas wel een beetje afgenomen. Tot 2016 steeg de digitalisering jaarlijks nog met ongeveer 10%. Dat was voornamelijk te danken aan de opkomst van mobiel internet, wat voor het werken op locatie essentieel is. We zien tegelijkertijd dat de digitalisering in de bouw achter blijft op andere sectoren. In de bouw wordt relatief minder gebruik gemaakt van software, (big) data en artificial intelligence. Dat is ook terug te zien in het personeel. Slechts 2% van de bouwbedrijven nam in het afgelopen jaar ICT-personeel aan ten opzichte van 4% in de industrie en 8% in het totale bedrijfsleven. ING noemt in hetzelfde rapport drie redenen waarin wat ons betreft juist de kansen liggen om juist de vaart erin te houden.

De kans bestaat wel dat je op den duur een achterstand oploopt die uiteindelijk niet meer in te halen is.

Erken de noodzaak van digitalisering

 

Volgens het rapport van ING onderkennen sommige directies van bouwbedrijven nog steeds niet de noodzaak om verder te digitaliseren en zo de voordelen ervan te plukken. Er worden nu (ondanks de corona crisis) nog goede zaken gedaan. Logischerwijs gaat dan de aandacht eerder naar de volle planning in plaats van investeren in digitalisering. Daarbij gaan ontwikkelingen zo snel dat er ook een grote kans is dat je binnen enkele jaren alweer met achterhaalde digitale technologie zit. Even wachten en pas instappen als kinderziektes van technologieën eruit zijn kan een strategie zijn. De kans bestaat wel dat je op den duur een achterstand oploopt die uiteindelijk niet meer in te halen is. Wij denken dat je de samenwerking en het vertrouwen in elkaar kunt verbeteren door slimme platformen te faciliteren. Daarmee wordt het bouwen een stuk makkelijker.

Creëer bewustwording en juiste mindset

 

Als eerste stap is bewustwording, de juiste mindset en intentie van iedereen in het bedrijf essentieel. Je moet met zijn allen inzien dat door digitalisering processen efficiënter verlopen. Hiervoor is een cultuuromslag nodig waar iedereen zich aan moet houden. Als niet iedereen alle ontwerpen, processtappen en wijzigingen vastlegt gaat digitalisering niet werken en raken ook andere medewerkers hun vertrouwen erin kwijt. Doe je dit wel, dan helpt digitalisering om secuurder samen te werken.

Zorg voor het juiste personeel

 

Tekort aan geschikt personeel belemmert bouwbedrijven om (verder) te digitaliseren. De combinatie van voldoende ICT-kennis maar ook specifieke kennis van de bouwsector maakt de pool van geschikt personeel erg klein. Het huidige personeelsbestand is bij veel bouwbedrijven ten opzichte van andere sectoren relatief oud. Oudere medewerkers hebben vaker meer moeite om nieuwe digitale processen te gebruiken (met interne weerstand als gevolg) dan jongere medewerkers. Dit is een uitdaging waar de hele branche mee te maken heeft. Het loont dus om te investeren in deze kennis. Is het niet in eigen personeel, dan wel in het inhuren van externe specialisten.

In verschillende delen van het bouwproces wordt dan andere software gebruikt van verschillende leveranciers, waardoor de data niet goed verspreid kan worden.

Laat je systemen samenwerken

 

Veel bouwbedrijven die digitalisering omarmen, hebben in de loop der jaren veel verschillende systemen in gebruik genomen waardoor koppeling soms lastig is. In verschillende delen van het bouwproces wordt dan andere software gebruikt van verschillende leveranciers, waardoor de data niet goed verspreid kan worden binnen maar ook buiten het bedrijf. De volgende stap is nu om deze aan elkaar te koppelen en de data te ontsluiten. Zo kunnen datasilo’s voorkomen worden waarbij grote hoeveelheden data niet op de juiste manier gebruikt worden.


BimstreamDocstreamLeanstreamSnagstream