Stichting PRO4KIDS

LAAT KINDEREN KIND ZIJN.

Pro4all steunt de stichting PRO4KIDS. De stichting is opgericht om de levens en leefomstandigheden van kinderen te verbeteren.

Stichting Pro4kids laat kinderen kind zijn.

PRO4KIDS is een stichting die opgericht is om de levens en leefomstandigheden van kinderen te verbeteren. We willen dit doel bereiken door fondsen beschikbaar te stellen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van leefomstandigheden van kinderen. Projecten met elementen die de toegang tot technologie en internet bevorderen vinden wij belangrijk, omdat daar de toekomst ligt. Ook voor onze kinderen.


Kinderen…

moeten naar school kunnen.

hebben recht op medische voorzieningen.

moeten kunnen spelen en sporten.

Wat we belangrijk vinden

De fondsen die wij beschikbaar stellen moeten ten goede komen aan:

  • Verbetering van de leefomstandigheden van kinderen
  • Toegang tot technologie en internet verbeteren
  • Educatie
  • Welzijn van (langdurig) zieke kinderen
  • Spelen en sporten

Kortom: het mogelijk maken van een zorgeloze jeugd.

Onze meetlat

PRO4KIDS hanteert geen harde criteria waarop getoetst wordt of een project in aanmerking komt voor ondersteuning. Het bestuur beoordeelt projecten op basis van een meetlat.